Cặp đôi trẻ ghi lại một buổi qhim xec nhat học ngắn trên máy ảnh